Hva skal jeg betale når retur ikke vises på fakturaen?

Når returen er mottatt, justeres fakturaen din umiddelbart under Mine sider og "Fakturaer & betalinger". Det aktuelle fakturabeløpet vises når du er innlogget.

Ved papirfaktura kan det drøye til neste faktura før returen vises. Hvis returen er registrert etter at vi sendte ut fakturaen, kan du selv trekke fra summen for returen, og betale inn resten av fakturaen + returfrakt på 49kr. Ved retur av tyngre/større varer tilkommer returfrakt på 195 kr.